Tableau Online

Hướng dẫn sử dụng Tableau Online 2021
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tableau Online 2021
Sun, 18 Apr, 2021 at 1:38 PM
Hướng dẫn kích hoạt Tableau Online của bạn
  Activate Your Tableau Online Site (Kích hoạt trang web Tableau Online của bạn) Bước 1 - Email kích hoạt trang web TOL được gửi đến Quản trị viên trực t...
Sat, 15 May, 2021 at 8:07 AM
Tự động tạo chế độ xem với Ask Data
Tự động tạo chế độ xem với Ask Data (Áp dụng cho Tableau Online và Tableau server) Ask Data cho phép bạn nhập một câu hỏi bằng ngôn ngữ phổ biến và nga...
Sat, 26 Jun, 2021 at 8:05 PM
Tạo Lens mặc định cho Ask Data với Đối tượng Cụ thể
Tạo Lens mặc định cho Ask Data với Đối tượng Cụ thể (Áp dụng cho Tableau Online, tableau Server) Hầu hết mọi người không cần thông tin từ toàn bộ nguồn...
Sat, 26 Jun, 2021 at 8:08 PM
Bật Explain Data ở chế độ xem trong workbookvà dashboard đã publish
Bật Explain Data ở chế độ xem trong workbookvà dashboard đã publish (Áp dụng cho Tableau online,Tableau server, Tableau desktop) Theo mặc định, Explain...
Sat, 26 Jun, 2021 at 8:25 PM
Hướng dẫn sử dụng Tableau Online
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tableau Online Link Download tài liệu: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tableau Online
Thu, 22 Jul, 2021 at 9:49 AM
New Features In Tableau Online 2021.3
New Features In Tableau Online 2021.3 Personal Space - Không gian cá nhân Không gian Cá nhân là một vị trí mới, riêng tư trên Tableau Server và Ta...
Sat, 4 Sep, 2021 at 2:48 PM