Tạo Lens mặc định cho Ask Data với Đối tượng Cụ thể

(Áp dụng cho Tableau Online, tableau Server)


Hầu hết mọi người không cần thông tin từ toàn bộ nguồn dữ liệu mà thay vào đó muốn hình ảnh hóa dữ liệu có liên quan đến chức năng công việc của họ, chẳng hạn như bán hàng, tiếp thị hoặc hỗ trợ. Để tối ưu hóa Ask Data cho các đối tượng khác nhau như vậy, Creators and Explorers Tableau giờ đây đã tạo ra Ask Data lenses riêng biệt để truy vấn một tập hợp con các trường được chọn. (Trước đây, chỉ chủ sở hữu nguồn dữ liệu mới có thể quản lý dữ liệu cho Ask Data.)


Đối với các trường đã chọn, tác giả có thể chỉ định các từ đồng nghĩa cho tên và giá trị của trường, phản ánh các thuật ngữ mà đối tượng lens trong ngôn ngữ phổ biến (ví dụ: "SF" cho "San Francisco"). Sau đó, người tạo ra lenses tùy chỉnh các hình ảnh trực quan được đề xuất xuất hiện bên dưới hộp câu hỏi Ask Data, cung cấp câu trả lời cho người dùng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Lưu ý: Ask Data Lens chỉ có thể được tạo cho các nguồn dữ liệu đã publish riêng cho trang Tableau, không phải các nguồn dữ liệu được nhúng trong workbook.


Tạo hoặc định cấu hình một Lens page trên trang Tableau của bạn

Trên trang Tableau của bạn, mỗi Lens có một trang riêng biệt nơi người dùng có thể truy vấn Ask Data và tác giả có thể định cấu hình các trường trong Lens, từ đồng nghĩa và các câu hỏi đề xuất.

Một trang Lens  trên trang Tableau


 1. Để tạo một trang Lens trên trang Tableau của bạn, hãy chuyển đến trang nguồn dữ liệu và chọn New > Ask Data Lens.

 2. Để định cấu hình Lens  hiện có, hãy truy cập trang Lens  trên trang web của bạn. (Từ đối tượng Ask Data trong dashboard, bạn có thể nhấp vào menu bật lên ở góc trên và chọn Go to Lens Page.)

 3. Nếu bạn đang tạo Lens mới, hãy nhập tên, mô tả và vị trí dự án, sau đó nhấp vào Publish Lens.

 4. Ở đầu ngăn Trường ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì. Sau đó, chọn các trường liên quan cho người dùng ống kính và nhấp vào Save.

 1. Để chỉnh sửa hình ảnh trực quan được đề xuất bên dưới hộp câu hỏi để chúng giải quyết các truy vấn phổ biến từ người dùng ống kính, hãy làm như sau:

 • Để chỉnh sửa tiêu đề phần, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì ở bên phải tiêu đề.

 • Để thêm đề xuất vào một phần, hãy nhấp vào dấu cộng (+) ở bên phải tiêu đề. Sau đó, nhập Văn bản để Hiển thị và truy vấn có liên quan trong trường Kết quả Khớp.

Mẹo: Ask Data tạo ra một viz cho kết quả phù hợp khi người dùng nhấp vào văn bản được hiển thị hoặc nhập văn bản đó dưới dạng truy vấn.

 • Để thay đổi đề xuất hiện có, hãy di chuột qua đề xuất đó và nhấp vào biểu tượng bút chì. Để xóa câu hỏi, hãy nhấp vào dấu X

Thêm Ask data vào dashboard

Trên dashboard, bạn có thể thêm đối tượng Ask data cho phép người dùng truy vấn nguồn dữ liệu đã publish qua một lens trên trang Tableau của bạn.


 1. Trong khi chỉnh sửa trang tổng quan trong Tableau Online hoặc Tableau Server, hãy kéo đối tượng Ask Data vào khung vẽ.

Lưu ý: Trong Tableau Desktop, bạn cũng có thể kéo một đối tượng Ask Data vào canvas cho mục đích sắp xếp. Nhưng để chọn một ống kính, bạn sẽ cần publish  lên Tableau Online hoặc Tableau Server và chỉnh sửa đối tượng ở đó.

 1. chọn nguồn dữ liệu đã publish được kết nối trước đó với workbook.

 2. Để sử dụng một Lens hiện có, hãy chọn nó và nhấp vào Use Lens. Sau đó, bỏ qua các bước còn lại.

Hoặc, để tạo một Lens mới, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:


 • Nếu không có lens cho nguồn dữ liệu, hãy nhấp vào Go to Data Source Page.

 • Nếu ống kính đã tồn tại, hãy nhấp vào tên nguồn dữ liệu ở cuối hộp thoại.

4. Hoàn thành các bước trong Tạo hoặc định cấu hình Lens trên Tableau của bạn.

5. Sau khi bạn hoàn tất việc tạo Lens, hãy quay lại đối tượng Lens trong Dashboard của bạn và nhấp vào Refresh.. Sau đó, chọn Lens mới và nhấp vào Use Lens.Áp dụng Lenskhác cho Ask Data dashboard object

1.Từ menu bật lên ở đầu đối tượng, hãy chọn Configure.

2. Thực hiện các bước như trong phần Thêm Ask data vào Dashboard ở trên(từ bước 2 trở đi)


Thay đổi tên ống kính, mô tả hoặc vị trí dự án

 1. Điều hướng đến trang Lens trên Tableau Online hoặc Tableau Server.

 2. Ở bên phải tên Lens ở đầu trang, hãy nhấp vào dấu ba chấm (...) và chọn Chỉnh sửa sổ làm việc.

 3. Nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết Lens.


Xem cách mọi người sử dụng Ask data bằng lens

Đối với chủ sở hữu nguồn dữ liệu và người tạo ra lens, Ask Data cung cấp dashboard hiển thị các trường và truy vấn phổ biến nhất, số lượng kết quả hình ảnh hóa mà người dùng đã nhấp và thông tin hữu ích khác. Bộ lọc cho phép bạn thu hẹp dữ liệu cho những người dùng và phạm vi thời gian cụ thể. Những số liệu thống kê này giúp bạn tối ưu hóa Lens hơn nữa để tăng sự thành công cho người dùng của bạn.


Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Tableau server, bạn có thể truy cập dữ liệu này trong Tableau Server Repository để tạo dashboard  tùy chỉnh.


 1. Trong Tableau Server hoặc Tableau Online, điều hướng đến một trang Lens.

 2. Ở bên trái của hộp văn bản Ask Data, nhấp vào "i"

 1. Ở góc dưới bên trái của hộp thoại mẹo, hãy nhấp vào Usage Analytics


Quyền Publish và xem Lens

Đối với các đối tượng Ask Data trong dashboard, không cần thay đổi quyền: theo mặc định, tác giả sổ làm việc hiện tại có thể tạo Lens và đối tượng dashboard hiện có có thể xem chúng. Nhưng để tham khảo, đây là phác thảo chi tiết về các quyền đối với Lens được yêu cầu cho cả dashboard và quyền truy cập trực tiếp qua trang nguồn dữ liệu.


Để tạo và xuất bản mộ tLens, người dùng cần:

 • Vai trò người dùng của Creator or Explorer

 • Quyền tạo lens cho nguồn dữ liệu (được kế thừa theo mặc định từ quyền Kết nối)

 1. Viết quyền cho dự án mẹ mà lens được xuất bản

Để truy cập và tương tác với một Lens đã publish, người dùng cần:

 • Vai trò Người xem (viewer )trở lên

 • Quyền kết nối cho nguồn dữ liệu

 • Quyền xem đối với Lens.

Lưu ý: Theo mặc định, quyền đối với Lens như Chế độ xem phản ánh quyền của dự án đối với workbook. Nếu quản trị viên Tableau muốn thay đổi quyền đối với lens mặc định, họ có thể làm như vậy riêng lẻ cho từng dự án hoặc hàng loạt bằng cách sử dụng API quyền.