Tự động tạo chế độ xem với Ask Data

(Áp dụng cho Tableau Online và Tableau server)


Ask Data cho phép bạn nhập một câu hỏi bằng ngôn ngữ phổ biến và ngay lập tức nhận được câu trả lời ngay trong Tableau. Các câu trả lời có dạng trực quan hóa dữ liệu tự động, không cần phải kéo và thả các trường theo cách thủ công hoặc hiểu các sắc thái của cấu trúc dữ liệu của bạn.

Ask Data cho phép bạn đặt những câu hỏi phức tạp một cách tự nhiên, với sự hỗ trợ cho các khái niệm phân tích chính như chuỗi thời gian và phân tích không gian, đồng thời hiểu được các cụm từ hội thoại như “last year”, “earliest”, and “most popular”.


Điều hướng đến Ask Data Lens

Trước khi bạn có thể truy vấn nguồn dữ liệu bằng Ask Data, trước tiên Tableau author phải tạo một lens Tạo Lens mặc định cho Ask Data với Đối tượng Cụ thể chỉ định tập hợp con các trường dữ liệu mà lens sử dụng.


Ở Tableau, đây là tất cả những nơi bạn có thể truy cập Ask Data lens:

 • Trên trang All Lenses ở cấp cao nhất của trang Tableau Online hoặc Tableau Server của bạn.

 • Trên tab Ask Data cho biết nguồn dữ liệu mà đã được tạo trong lens

. • Trong một đối tượng Ask Data trên dashborad


Ask data từ một trang Lens hoặc đối tượng trên dashboard

 1. Điều hướng đến một Lens qua trang All Lenses cho Tableau site của bạn, tab Ask data để biết nguồn dữ liệu hoặc đối tượng Ask data trên Dashboard.

 2. (Tùy chọn) Trong Hình ảnh trực quan được đề xuất, hãy nhấp vào một mục nhập để xem nhanh các hình ảnh trực quan mà người tạo Lens đã tạo cho tổ chức của bạn.

Nếu một đề xuất giải quyết nhu cầu phân tích dữ liệu của bạn, bạn có thể dừng ở đây. Nếu không, hãy tiếp tục tạo nhanh câu hỏi của riêng bạn.


 1. (Tùy chọn) Trong ngăn Data pane ở bên trái, di chuột nhanh qua từng trường để tìm hiểu thêm về dữ liệu mà nó chứa.

Trong đối tượng dashboard hẹp hơn, data pane có thể bị ẩn, nhưng bạn có thể xem thông tin tương tự bằng cách nhấp vào Fields drop-down menu.

 1. Trong hộp có nội dung “Tìm kiếm trường hoặc giá trị để tạo hình ảnh trực quan”, hãy nhập truy vấn của bạn về dữ liệu


 1. Khi bạn nhập, Ask Data sẽ tìm kiếm các trường dữ liệu, hàm và giá trị chuỗi và hiển thị kết quả trong danh sách thả xuống. Nhấp vào các mục trong danh sách để thêm chúng vào mục nhập hiện tại của bạn, được hiển thị phía trên hộp tìm kiếm. Để tự động tạo viz bằng mục nhập hiện tại, hãy nhấn Enter bất kỳ lúc nào.


Diễn đạt lại câu hỏi của bạn

Bạn có thể đặt lại câu hỏi bằng cách nhấp vào tùy chọn, trường dữ liệu và bộ lọc trong giao diện người dùng.


Thay đổi loại viz

Nếu viz mặc định không tiết lộ đầy đủ dữ liệu của bạn, hãy nhấp vào menu ở phía trên bên phải và chọn từ các loại viz được hỗ trợ sau:

 • Bar Chart

 • Gantt Bar

 • Heat Map

 • Histogram

 • Line Chart

 • Map

 • Pie Chart

 • Scatter

 • Stacked Bar Chart

 • Text Table

 • Treemap

Lưu ý: Để tự động tạo một số loại viz nhất định, Ask Data đôi khi thêm các trường như “Số bản ghi” vào các mục nhập của bạn.

Thay đổi trường, bộ lọc và dữ liệu được hiển thị

Ask Data cung cấp cho bạn một số cách để tinh chỉnh cách các giá trị trường được hiển thị.

 • Để chuyển đổi các trường được sử dụng cho trục dọc và trục ngang, hãy nhấp vào nút Hoán đổi Trục ở bên trái của menu lựa chọn viz:

 • Để thay đổi một trường hoặc kiểu tổng hợp hoặc nhóm của nó (ví dụ: từ tổng đến trung bình), hãy bấm vào tên trường trong hộp văn bản.

 • Đối với bộ lọc phân loại, hãy nhấp vào giá trị (như "exclude United States" in the example below trong ví dụ bên dưới) để thay đổi các giá trị cụ thể hoặc nhập thông số ký tự đại diện.


 • Để điều chỉnh một dải số, hãy nhấp vào các từ như “high”, “between”, or “cheap”.

 • Để xóa trường hoặc bộ lọc, hãy di chuột qua trường hoặc bộ lọc đó và nhấp vào X.

Điều chỉnh bộ lọc ngày

Để điều chỉnh bộ lọc ngày, hãy nhấp vào các từ như  “in”, “last”, “previous”, or “between”. Sau đó nhấp vào một trong các tùy chọn sau:


 • Ngày cụ thể để nhập một khoảng thời gian hoặc giá trị ngày cụ thể

 • Ngày tương đối để hiển thị phạm vi ngày liên quan đến ngày hiện tại

 • Phạm vi Ngày để nhập điểm bắt đầu và điểm kết thúc cụ thể


Ngày cụ thể cung cấp một số tùy chọn độc đáo trong menu Chi tiết ngày:


 • Tùy chọn Khoảng thời gian hiển thị một phạm vi ngày liên tục

 • Tùy chọn Giá trị ngày hiển thị các phạm vi có thể lặp lại trong nhiều khoảng thời gian. Ví dụ: để xem hiệu suất bán hàng kết hợp cho Q1 trong nhiều năm, trong Giá trị ngày, bạn sẽ chọn theo Phần.


So sánh sự khác biệt theo thời gian

Ask Data cho phép bạn so sánh các khoảng thời gian với các cụm từ như “year over year”, “quarter over quarter” hoặc các phép so sánh tương tự theo tháng, tuần hoặc ngày. Kết quả xuất hiện dưới dạng các phép tính bảng chênh lệch hoặc phần trăm chênh lệch trong sổ làm việc mà bạn lưu từ Ask Data.

Trong hộp văn bản, hãy bấm vào phép tính chênh lệch để chọn các trường, phương pháp tổng hợp và khoảng thời gian khác.


Áp dụng các phép tính đơn giản


Ask Data hỗ trợ các phép tính đơn giản giữa hai số đo, bạn có thể áp dụng các phép tính này bằng các ký hiệu sau:


+ tổng các biện pháp


- tạo ra sự khác biệt giữa chúng


* nhân


/ chia


Trong sổ làm việc bạn lưu từ Ask Data, các phép tính này không trở thành các trường được tính toán mà thay vào đó là các phép tính đặc biệt trên các Columns, Rows, hoặc Marks . Để biết thêm thông tin, hãy xem Tính toán Ad-Hoc.

Thêm trang tính với các vizzes khác

Để nhanh chóng tạo ra nhiều màu sắc khác nhau từ một Lens, hãy thêm trang tính trong Ask Data


Ở cuối trang web, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:


 • Nhấp vào biểu tượng Thêm Trang tính ở bên phải của các trang tính đã đặt tên.


 • Bấm chuột phải vào tên trang tính và chọn Sao chép hoặc Xóa.

(Để đổi tên trang tính từ Hỏi Dữ liệu, bạn cần lưu chúng vào một sổ làm việc mới.)


Chia sẻ liên kết để hỏi dữ liệu vizzes

Bạn có thể nhanh chóng chia sẻ Ask Data vizzes. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng liên kết phía trên hộp câu hỏi và sao chép một liên kết mà bất kỳ ai có quyền truy cập vào Lens  đều có thể xem được.


Mẹo để thành công

Khi bạn cấu trúc câu hỏi choAsk d, hãy áp dụng các mẹo này để đạt được kết quả tốt hơn.


Sử dụng từ khóa - Ví dụ: thay vì “I want to see all the countries that these airports are in”, hãy thử “by airport and country”.


Sử dụng từ ngữ chính xác cho tên và giá trị trường - Ví dụ: nếu Lens của bạn bao gồm các trường Mã sân bay, Tên sân bay và Khu vực sân bay, hãy chỉ định các trường đó theo tên.


Xem danh sách được xếp hạng - Ask Data lập bản đồ các thuật ngữ như “best” and “worst” lên Top 1 và Bottom 1, tương ứng. Nếu bạn muốn xem thứ hạng rộng hơn, hãy sử dụng high” and “low” thay thế. Ví dụ: nhập “houses with low sale prices”.


Bao quanh các giá trị dài bất thường bằng dấu ngoặc kép - Để phân tích các trường có giá trị dài chứa trả về dòng, tab, hơn năm từ hoặc hơn 50 ký tự, hãy đặt chúng bằng dấu ngoặc kép. Để cải thiện hiệu suất, Ask data  không lập chỉ mục các trường có độ dài đó.