Activate Your Tableau Online Site

(Kích hoạt trang web Tableau Online của bạn)

Bước 1 - Email kích hoạt trang web TOL được gửi đến Quản trị viên trực tuyến (Online Administrator)

Sau khi giao dịch mua của bạn hoàn tất, Tableau sẽ gửi email lời mời để kích hoạt trang web Tableau Online mới của bạn. Kích hoạt của bạn sẽ cung cấp trang web Tableau Online của bạn trong khu vực bạn chọn và hoàn thiện việc tạo TableauID của bạn.

Get Started

Bước 2 - Quản trị viên trực tuyến (Online Administrator) kích hoạt trang web Tableau Online

Để hoàn tất kích hoạt trang web của bạn, bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản khách hàng Tableau của mình và đặt tên cho trang web Tableau Online mới của bạn.

Almost there

Thêm users được ủy quyền vào trang web Tableau Online của bạn

Bước 3 - Thêm người dùng (users) thông qua trang web Tableau Online

Khi bạn đã kích hoạt trang web Tableau Online của mình, bạn có thể bắt đầu thêm User được ủy quyền. Khi thêm users mới, bạn sẽ cần chọn vai trò trang web - site role cho users đó (ví dụ: Creator, Explorer, Site Administrator - Quản trị viên trang web). User sẽ cần được chỉ định vai trò trang web của người sáng tạo - Creator Site role (either Creator hoặc Site Administrator Creator) để kích hoạt Desktop and/or Prep Builder. Để biết thêm thông tin về site roles, hãy tham khảo Trợ giúp Trực tuyến.

Site Users

Site Users 2

Bước 4 - Email " You’ve Been Invited " được gửi đến users đã thêm

Khi bạn đã cung cấp tài khoản của user, họ sẽ nhận được lời mời qua email để tham gia trang web Online của bạn.

TOL Invite

Users được ủy quyền tham gia trang web Tableau Online của bạn và kích hoạt Desktop/Prep Builder

Bước 5 - Users được ủy quyền tham gia trang web Tableau Online

Sau khi chọn nút ‘Join Now’ trong email mời ở trên, người dùng sẽ được nhắc tạo tài khoản khách hàng Tableau của họ. Đối với users được chỉ định Creator site role, họ sẽ đăng nhập bằng tài khoản khách hàng Tableau của mình để kích hoạt cài đặt Desktop và / hoặc Prep Builder (Bước 7 bên dưới).

Create TOL Account.

Bước 6 - Tải xuống Tableau Desktop và/hoặc Prep Builder

Khi người dùng tạo tài khoản Tableau của họ, họ sẽ tự động được định tuyến đến trang web Tableau Online của bạn. Trên trang chủ, chúng sẽ được trình bày với các liên kết đến 'Download Tableau Desktop' và 'Download Tableau Prep Builder'.

Your Tableau Site

Khi người dùng đã tải xuống và cài đặt Tableau Desktop và / hoặc Prep Builder, họ sẽ sẵn sàng kích hoạt các chương trình bằng LBLM.

Bước 7 - Người dùng tạo kích hoạt Tableau Desktop và / hoặc Prep Builder

Người dùng khởi chạy Tableau Desktop hoặc Prep Builder. Nếu đây là lần đầu tiên user khởi chạy Tableau trên thiết bị của họ, họ sẽ được cung cấp tùy chọn nhập thông tin liên hệ của họ và bắt đầu dùng thử 14 ngày. User đã được chỉ định vai trò Creator trên trang web Tableau Online của bạn có thể bỏ qua lời nhắc dùng thử bằng cách nhấp vào "Activate Tableau" như hình dưới đây.

Activate TOL Form

Trên màn hình Activate Tableau, người dùng nên chọn "Activate by signing in to a server" như được hiển thị. Để kích hoạt bằng cách đăng nhập vào server đồng nghĩa với việc sử dụng LBLM.

Activate Sign In Server

Một hộp thoại kết nối sẽ xuất hiện; người dùng có thể nhanh chóng kết nối với Tableau Online thông qua liên kết được tô sáng bên dưới.

Tableau server sign in

Người dùng sẽ được nhắc đăng nhập vào Tableau Online bằng thông tin đăng nhập của khách hàng Tableau mà họ đã tạo trước đó khi tham gia trang web Tableau Online của bạn.

Sign into TOL

Nếu user là thành viên của nhiều trang Tableau Online, họ sẽ được nhắc chọn trang web họ muốn sử dụng để kích hoạt; người dùng nên chắc chắn chọn một trang web nơi họ được chỉ định Creator site role để kích hoạt thành công Desktop và / hoặc Prep Builder.

Sing into TO

Sau khi được xác thực, người dùng sẽ kích hoạt thành công cài đặt Desktop và / hoặc Prep Builder của họ bằng LBLM và họ sẽ sẵn sàng để đi xuống vizness!