Bật Explain Data ở chế độ xem trong workbookvà dashboard đã publish

(Áp dụng cho Tableau online,Tableau server, Tableau desktop)


Theo mặc định, Explain data  không khả dụng ở chế độ xem. Bật Explain Data ở chế độ xem, tác giả phải thực hiện như sau:

Mở hộp thoại Explain data setting

  1. Từ menu Data , chọn data-source-name> Explain Data Settings. Ví dụ:

Hoặc, trong Explain data pane, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt (dưới cùng bên phải).

2. Trong hộp thoại Explain Data Settings, bấm vào Explaintion type.


3. Chọn Allow Explain Data to be used in this workbook when viewed online.

(Cho phép Explain data được sử dụng trong sổ làm việc này khi xem trực tuyến)

Ngoài ra, hãy bỏ chọn tùy chọn này để trở về cài đặt mặc định và làm cho Explain Data không khả dụng ở chế độ xem.Creators and Explorers  có quyền chỉnh sửa vẫn có thể chạy Explain Data  khi chỉnh sửa work book.

.


3. Chọn OK