Free Online Training

Tableau Free Online Training

Chương trình đào tạo miễn phí Tableau - Khóa 4
Tuần # Mục tiêu Chi tiết Tuần 1 1 Giới thiệu Tableau Giới thiệu công cụ Tableau, Tableau architecture 2 Hướng dẫn cài đặt Tableau Gửi link trước...
Sat, 22 May, 2021 at 3:21 PM
Chương trình đào tạo miễn phí Tableau - Khóa 5
Tableau, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp tổng hợp, xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển môi trường làm việc cộng tác trên nền tảng phân tích số liệu....
Sat, 22 May, 2021 at 12:27 PM
Bản quyền Tableau tham gia đào tạo miễn phí
Khi tham gia chương trình đào tạo miễn phí của Tableau, để có bản quyền phần mềm sử dụng trong 8 tuần (2 tháng) đào tạo. Bạn có thể sử dụng bản quyền theo c...
Mon, 24 May, 2021 at 12:26 PM
Dữ liệu thực hành Sample Supper Store
Để hướng dẫn cũng như thực hành trong thời gian 8 tuần đào tạo miễn phí của Tableau, các bạn sử dụng dữ liệu Sample Supper Store VN Đây chính là file dữ...
Mon, 24 May, 2021 at 12:36 PM