Khi tham gia chương trình đào tạo miễn phí của Tableau, để có bản quyền phần mềm sử dụng trong 8 tuần (2 tháng) đào tạo. Bạn có thể sử dụng bản quyền theo các cách sau đây:

 1. Bản quyền do công ty của bạn cấp, và đang được cài trên máy tính của bạn. Thường là Tableau Desktop
 2. Sử dụng Tableau Public (đây là phiên bản miễn phí của Tableau) về mặt tính năng dùng để phân tích thì hoàn toàn giống các tính năng của Tableau Desktop, và có 2 tính năng khác với Tableau Desktop sau đây:
  1. Chỉ kết nối với nguồn dữ liệu và file Excel (không kết nối với các database như MS SQL Server, Oracle,..) và đều này không là vấn đề vì trong suốt chương trình đào tạo này, chúng tôi dùng file Excel Sample Super Store
  2. Bạn chỉ có thể publish các phân tích, dashboard của lên Tableau Public (bạn không thể save các phân tích, dashboard của bạn vào máy tính của mình được)
  3. Bạn cần phải tạo một Account cho bạn với Tableau Public. Để tạo Account, bạn click vào nút Sign Up ở góc phải của màn hình
  4. Bạn tải Tableau Public tại đây
 3. Nếu bạn là sinh viên, bạn nên tham gia vào chương trình "Tableau for Student" để nhận được bản quyền phần mềm Tableau Creator (bao gồm Tableau Desktop và Tableau Prep) trong thời hạn 1 năm