Video trình bày tạo và quản lý phụ lục thay đổi chính sách thanh toán trong các Hợp đồng mua bán hoặc Hợp đồng cọc của các doanh nghiệp với khách hàng trong giải pháp Odoo Bất động sản

Odoo Bất động sản là giải pháp được BSD phát triển chuyên cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các sàn liên kết, F1 của các chủ đầu tư.

Odoo Bất động sản bao gồm các tính năng chính sau đây

  1. Quản lý dự án 
  2. Quản lý sản phẩm và giò hàng
  3. Quản lý các chính sách bán hàng như chính sách thanh toán, chính sách chiết khấu, khuyến mãi, chính sách hoa hồng, chính sách bàn giao,...
  4. Quản lý các đợt mở bán
  5. Quản lý khách hàng tập trung tất cả thông tin khách hàng và được phân quyền chi tiết chỉ có các nhân viên kinh doanh mới truy xuất và thực hiện các nghiệp vụ trên khách hàng của mình
  6. Quy trình kinh doanh bất động sản gồm Giữ chỗ thiện chí, Giữ chõ, Ráp căn, Bảng tính giá, Đặc cọc
  7. Mobile App cho tất cả các nhân viên kinh doanh
  8. Hình ảnh của dự án, các loại sản phẩm và chi tiết cho từng sản phẩm nhằm giúp nhân viên kinh doanh cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng

Giải pháp Odoo bất động sản còn 2 module là Dịch vụ khách hàng và kế toán công nợ