Đây là tính năng được BSD phát triển cho việc tích hợp hoạt động bán hàng của Odoo và chát của Zalo

  1. Dữ liệu chát hoàn toàn không lưu vào database của Odoo
  2. Dữ liệu chát được lưu lại trên Zalo và các dữ liệu này được lưu tuân theo các qui định lưu trữ và bảo mật của Zalo
  3. Sử dụng Zalo Office Account. Do đó để triển khai tính năng này, trước hết bạn cần đăng ký Office Account từ Zalo
  4. Tính năng kéo thả các sản phẩm trên Odoo vào màn hình chát của Zalo
  5. Tạo trực tiếp đơn hàng ngay trên màn hình chát với khách hàng
  6. Gửi đơn hàng cho khách hàng trực tiếp ngay trên màn hình chát với khách hàng

Bạn muốn sử dụng tính năng này cho doanh nghiệp của bạn

  1. Hãy liên lạc với giám đốc kinh doanh của BSD, Trương Đại - 0918 339 689 hoặc email daibt@bsdinsight.com


Video sau đây trình bày tính năng tích hợp Zalo và Odoo ERP