PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN GỒM NHỮNG GIẤY TỜ NÀO?
Thống kê chi tiết thì một dự án bao gồm rất nhiều giấy tờ, nhưng cơ bản cần các giấy tờ chính sau:

1. GIẤY PHÉP KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Đây là cơ sở để đánh giá một chủ đầu tư có thực sự uy tín hay không. Những lưu ý khi khách hàng xem xét giấy phép kinh doanh của chủ đầu tư:
Giấy phép phải được đóng dấu đỏ của cơ quan có thẩm quyền và còn hiệu lực.
Giấy phép phải đúng lĩnh vực bất động sản và phải có chức năng xây dựng, đầu tư 
kinh doanh.

2. QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT

Quyết định giao đất là cơ sở để Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cấp sổ hồng dự án.

3. SỔ HỒNG

Sổ hồng còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là giấy tờ pháp lý cao nhất của một chủ thể sở hữu đối với sản phẩm gắn liền với lô đất đó.
Mọi dự án bất động sản đều có sổ hồng chung, sau đó mới có thể phân chia ra thành nhiều lô đất khác nhau. Sở Tài nguyên và môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp và có phôi riêng.

4. PHÊ DUYỆT 1/500

Trong các loại giấy tờ pháp lý bất động sản thì quyết định quy hoạch 1/500 rất quan trọng.
Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng quy hoạch của các dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.
Một dự án bất động sản có quy hoạch tỷ lệ 1/500 là đã có đầy đủ pháp lý.

5. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Đây là văn bản pháp lý bất động sản bắt buộc các dự án phải có trừ một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

6. VĂN BẢN NGHIỆM THU PHẦN MÓNG

7. GIẤY BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

Bất cứ một dự án bất động sản hình thành trong tương lai đều được một ngân hàng đứng ra bảo lãnh.

8. VĂN BẢN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC.

Đối với nhà chung cư căn hộ cao tầng cần có thêm giấy chứng nhận nghiệm thu phòng cháy chữa cháy,...